fbpx

Πολιτική απορρήτου – Κέντρο ευεξίας MK MENDIS

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

(σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Σουλίου 40, Αγία Παρασκευή, 15343, Αθήνα

E-MAIL : info@mkmendis.gr 

ΤΗΛ : 2111824591

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας www.mkmendis.gr ή/και την προσέλευση του πελάτη στο κέντρο ευεξίας Μ.Κ. ΜENDIS (ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗΣ – ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) και πριν την έναρξη παροχής των υπηρεσιών, συλλέγονται μία ή περισσότερες από τις εξής πληροφορίες:

  • Το ονοματεπώνυμο, η ηλικία, το φύλο, η φυσική και ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας, οι ημερομηνίες της επίσκεψης, καθώς και κάθε άλλο ουσιώδες στοιχείο, που συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών του κέντρου.
  • Τους λόγους της επίσκεψης και της αγοράς υπηρεσιών από το κέντρο Μ.Κ. ΜENDIS, περιλαμβανομένων και των λεπτομερειών σχετικά με την ψυχική και σωματική κατάσταση του πελάτη που είναι απαραίτητες για την επιλογή των κατάλληλων υπηρεσιών ευεξίας.
  • Η τήρηση των πληροφοριών αυτών, οι οποίες δύνανται να επικαιροποιηθούν, σε κάθε επίσκεψη, αποτελεί νόμιμη υποχρέωση των διαχειριστών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ΠΔ 39/2009 και διατηρούνται για δέκα (10) χρόνια από την τελευταία επίσκεψη του πελάτη.
  • Η επεξεργασία των ως άνω πληροφοριών είναι αναγκαία για την εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη, τη δυνατότητα επικοινωνίας, την έκδοση φορολογικών παραστατικών, τον προσδιορισμό των αναγκών παροχής υπηρεσιών και την παρακολούθηση της σωματικής ευεξίας του πελάτη.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί μια σειρά τεχνολογιών και λειτουργιών, όπως cookies, και επεξεργάζεται δεδομένα όπως διευθύνσεις IP και αναγνωριστικά cookies. Αυτά εξυπηρετούν την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας, μας ενημερώνουν για την επισκεψιμότητά της (για παράδειγμα, τον αριθμό επισκεπτών ανά χρονική περίοδο) και μας βοηθούν να προσαρμόζουμε και να βελτιώνουμε το περιεχόμενό της, ώστε να καταστήσουμε καλύτερη την ενημέρωσή σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας, ευκολότερη τη διαδικασία αγοράς τους και ικανοποιητική την επικοινωνία σας μαζί μας.

Χρησιμοποιούνται τεχνολογίες cookies:
• Της πλατφόρμας παρακολούθησης στατιστικών της κίνησης της ιστοσελίδας από την Google Analytics και την Google Universal Analytics.
• Της πλατφόρμας παρακολούθησης στατιστικών της κίνησης από την WordPress.
• Της πλατφόρμας του Facebook για τη βέλτιστη λειτουργία της παρουσίας μας στο Facebook και της λειτουργίας των διαφημίσεων που ενδεχομένως χορηγούμε στην εν λόγω πλατφόρμα.
• Του προσθέτου Polylang για τη βέλτιστη προβολή του ιστοτόπου στην επιθυμητή γλώσσα.
Οι επισκέπτες του ιστοτόπου mkmendis.gr δεν ταυτοποιούνται μέσω διεύθυνσης IP. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας δύναται να απορρίψει τη λειτουργία των τεχνολογιών cookies.

Δεν φέρουμε ευθύνη για συνδέσμους που αφορούν σε άλλες ιστοσελίδες.

Για την αποστολή ενημερωτικών και άλλων πληροφοριών σχετικών με τις υπηρεσίες του κέντρου μας χρησιμοποιούμε τις πλατφόρμες Hubspot.com και Mailerlite.com. Η χρήση φορμών επικοινωνίας, υποβολής στοιχείων και αιτημάτων πληροφοριών ή δημιουργικού υλικού εκ μέρους των επισκεπτών περιλαμβάνει την επεξεργασία των υποβληθέντων στοιχείων από τις εν λόγω πλατφόρμες, σύμφωνα με τους όρους χρήσης και την πολιτική ιδιωτικότητάς τους.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ο ιστότοπος mkmendis.gr δύναται να συλλέξει το όνομα, την ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου σε φόρμες επικοινωνίας ή φόρμες που αφορούν προγραμματισμό επίσκεψης για τη δυνατότητα επικοινωνίας και συνεννόησης, ή φόρμες για τη μεταφόρτωση αρχείων που παρέχονται από τον ιστότοπο ή φόρμες που αφορούν στην αποστολή ενημερωτικού υλικού για τις υπηρεσίες του κέντρου MK MENDIS.

Όλα τα δεδομένα που υποβάλλονται στον ιστότοπο προστατεύονται με κωδικούς πρόσβασης και είναι προσβάσιμα μόνον από τους διαχειριστές δεδομένων ή, εάν αυτό είναι τεχνικά αναγκαίο, από εξειδικευμένο τεχνικό πληροφορικής ή διαχειριστή του ιστότοπου.

Ο ιστότοπος https://mkmendis.gr εξυπηρετείται για τη φιλοξενία του (hosting) από την εταιρεία Fastcomet σε κέντρο δεδομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, αντίταξης της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων, υποβολή καταγγελίας στην εποπτική αρχή, σύμφωνα με τα άρθρα 15-22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού μπορεί να επικοινωνεί εγγράφως, με επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση M.K. MENDIS, Σουλίου 40, Αγία Παρασκευή 15343 ή με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mkmendis.gr .

Εποπτική Αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Αθήνα).

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η πρόσβαση στο αρχείο δεν είναι δυνατή σε τρίτους, πλην των, κατ’ εξαίρεση, περιπτώσεων που προβλέπονται ρητά από την κείμενη νομοθεσία. Το κέντρο Μ.Κ. MENDIS έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέσα για τη διαφύλαξη των παραπάνω δεδομένων με τη χρήση ασφαλών και νόμιμων λογισμικών και κατάλληλων κωδικών ασφαλείας.

Περαιτέρω και αποκλειστικά για τις ανάγκες των υπηρεσιών ευεξίας, το κέντρο M.K. MENDIS δύναται να αποστέλλει μηνύματα, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημερωτικά των υπηρεσιών που αφορούν στον πελάτη ή για υπενθύμιση των προγραμματισμένων επισκέψεων, ενώ προσωπικά στοιχεία του δύνανται να επεξεργαστούν συνεργάτες του κέντρου (τεχνικός πληροφορικής και διαχειριστής του ιστότοπου www.mkmendis.gr) χωρίς να απαιτείται προηγούμενα ειδική ενημέρωσή του πελάτη.

Οι τρίτοι στους οποίους διαβιβάζονται τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση για άλλους σκοπούς.